Нужненко Наталья Антоновна

SliderОчень тяжело рассказывать о родных и близких людях. Как будто это было совсем недавно, и мы мало задумывались о страшных лишениях и тяжёлой жизни, выпавших на долю военного поколения. Казалось, они всегда рядом, но время прошло, и рядом оказалась зияющая пустота, которая никогда не заполнится, и очень печально то, что  мы так мало знали о том лихолетье и о тех подвигах, которые совершал каждый из них и приближал этот день – День Победы! Это и день великого праздника  и день скорби. Более  27-и миллионов жизней - общие потери СССР в этой войне, такова цена этого праздника. А скольким эта война укоротила жизнь? Сколько заплатили своим здоровьем? О материальных потерях на этом фоне можно не говорить.

Я горжусь тем, что мои родственники были среди тех, кто спасал мир, уничтожая коричневую чуму фашизма. И бесконечно им благодарен.

Мой рассказ о Нужненко (Воропай в замужестве) Наталье Антоновне, родной тёте – родной сестре моего отца, Это  публикация ее интервью и сохранившаяся грамота об участии в боях Великой Отечественной Войны.

Интервью Надежды Колиснеченко, корреспондента газеты Знаменского городского совета «Знаменские вести» от 6 мая 2006 года №39 (6934).

Смотреть оригинал интервью

Я зовсім не героїня весь час повторювала Наталія Антонівна Воропай (Нужненко). Я просто виконувала свою роботу. Он навколо скільки справжніх героїв, які зі зброєю в руках пройшли всю війну.

Навряд чи з нею погодилися б ті, про кого вона говорить. Бо Наталія також пройшла всю війну у складі польового госпіталю, і чи можна тепер порахувати скільки перев’язано ран, врятовано солдат, скільки сходжено доріг.

Призвали Наталію Антонівну дев,ятнадцятирічною. Мріяла, що буде допомога ті матусям народжувати діточок, адже тільки нещодавно одержала диплом акушерки, а у серпні 1941 стала солдатом.

Ось так у складі польового госпіталя  №1823 пройшла всю війну (п,ять краЇн), а у вересні 1945 демобілізувалася у званні старшина медичної служби.

Натруджені руки, нині Наталії Антоновні понад 80, перебирають книжечки – свідчення про нагороди. Пригоршня медалей.

- А ще, - ніби дивується, - виявилося, що за ордени також іде доплата до пенсії. – Не забувають про нас фронтовиків.

Бережно виймає з коробочок Орден "Вітчизняної війни II ступеня Орден "За мужність". Ось це та ще фотографії - спомин про молодість. Цікавиться    дуже    правнук     військовими історіями, зробив мені альбом з фотографіями, - розказує. - Наталія Антонівна Воропай (Нужненко)

Бог не дав мені своїх дітей, одружилися   з чоловіком через кілька років після війни, бідували, будувалися. Багатства так і не нажили, але навколо – дорогі мені люди. Допомагають, оберігають. Мої батьки з великої родини, тож тепер маю і собі рідню, з якою не страшно вік доживати.

Фотографій мало, продовжує Наталія Антонівна, - А де там на війні фотографуватися? Одного разу приїздила фотокореспондентка, то ось це фото, де я з подружкою Шурою (нині вже покійною), а ще у Румунії, де ми квартирували, господарка організувала, щоб ми мали пам,ять про неї і про всіх румунів. Довелося побувати і в Угорщині, Чехословаччині, Австрії. У Австрії й перемогу зустріла. Плакали від радості, але святкувати довго ніколи, госпіталь разом з пораненими повертався додому, майже тими ж шляхами…

Хто знає скільки вдячних пам,ятають сьогодні палатну медичну сестру Наталю. Бідкається, що вже майже нікого не лишилося з тих, хто був поряд упродовж воєнних років.

Що ще згадується? На війні, як на війні. Якщо армія в бою, то поранених так багато, що про сон можна тільки мріяти, було що недосипали, недоїдали , недосипали, а вільного часу… Та нащо він нам? Хіба що статут краще вивчити (посміхається). Доводилося самим і патрулювати, і вартовими…

Десятки подяк за участь у боях, звільненні міст, розгрому танкової групи німців і трохи спогадів про молодість, яку забрала війна, чоловіка Степана (разом понад пів століття), увагу та турботу племінників. І чомусь у весь час на думку спадали слова пісні про тих, що День Перемоги наближали як могли… Вони ще поруч з нами, старенькі, зболені тілом і душею, з безкінечною мудрістю в очах. Ми ще можемо їм вклонитися, обняти, пригорнутися і подякувати. Зробимо це сьогодні. 

«Я вовсе не героиня, - все время повторяла Наталья Антоновна Воропай (Нужненко), - Я просто выполняла свою работу. Вон вокруг сколько настоящих героев, которые с оружием в руках прошли всю войну!».

Вряд ли с ней согласились бы те, о ком она говорит. Потому что Наталья также прошла всю войну в составе полевого госпиталя, и разве можно теперь сосчитать, сколько перевязано ран, спасено солдат, сколько пройдено дорог.

Призвали Наталью Антоновну девятнадцатилетней. Мечтала, что будет помогать мамочкам рожать детишек, ведь только недавно получила диплом акушерки, а в августе 1941 стала солдатом.
Вот так в составе полевого госпиталя №1823 прошла всю войну (пять стран), а в сентябре 1945 демобилизовалась в звании старшина медицинской службы.

Натруженные руки (сейчас Натальи Антоновна более 80) перебирают наградные книжки - свидетельства о наградах. Пригоршня медалей.
«А еще, - словно удивляется, - оказалось, что за ордена также идет доплата к пенсии. Не забывают о нас, фронтовиках».
Бережно вынимает из коробочек Орден "Отечественной войны II степени, Орден" За мужество ".

«Вот еще фотографии - воспоминание о молодости. Интересуется очень правнук военными историями, сделал мне альбом с фотографиями, - рассказывает  Наталья Антоновна, - Бог не дал мне своих детей, поженились с мужем через несколько лет после войны, нуждались, строились. Богатства так и не нажили, но вокруг - дорогие мне люди. Помогают, оберегают. Мои родители из большой семьи, и теперь имею и себе родню, с которой не страшно возраст доживать».

«Фотографий мало, - продолжает Наталья Антоновна, - А где там на войне фотографироваться? Однажды приезжала фотокорреспондентка! Вот это фото, где я с подружкой Шурой (ныне уже покойной). А еще в Румынии, где мы квартировали, хозяйка организовала съемку, чтобы мы имели память о ней и обо всех румынах. Пришлось побывать и в Венгрии, и в Чехословакии, в Австрии. В Австрии и Победу встретили. Плакали от радости, но праздновать долго некогда, госпиталь вместе с ранеными возвращался домой, и почти теми же путями ... «

Кто знает, сколько благодарных помнят сегодня о палатной медсестре Наталье. Жалуется, что уже почти никого не осталось из тех, кто был рядом на протяжении военных лет.

«Что еще вспоминается? На войне как на войне. Если армия в бою, то раненых так много, что о сне можно только мечтать, было так, что недосыпали, недоедали. А свободное время?... Да зачем он нам? Разве что устав лучше изучить (улыбается). Приходилось самим и патрулировать, и часовыми быть ...»

Десятки благодарностей за участие в боях, за освобождение городов, за разгром танковой группы немцев. И немного воспоминаний о молодости, которую забрала война, о муже Степане (вместе более полвека), о внимании и заботе племянников.

И почему-то во время разговора приходили в голову слова песни о тех, которые «День Победы приближали, как могли»... Они еще рядом с нами, телом и душой, старенькие, с бесконечной мудростью в глазах. Мы еще можем им поклониться, обнять, прижаться и поблагодарить. Сделаем это сегодня.

ГРАМОТА

Старшине м/с Госпиталя Легко Раненных 1823

Нужненко Наталии Антоновне

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина Вам за отличные боевые действия ОБЪЯВЛЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ

3. 2. 44г. За участие в боях по окружению в районе Косунь-Шевченковский . 18.2.44г.-За ликвидацию окружонной группировки под Корсунью. 10.3.44г.- За разгром Уманско-Христиновской Группировки.

16. 3. 1944г. №25 За участие в боях за Вапнярку.

20. 3. 1944г. №30 За освобождение гор. Могилёв-Подольск

26. 3. 1944г. №36 За форсирование Днестра и выход на Гос. Границу

8. 4. 1944г. № За прорыв обороны противника и форсирование р. Прут

22. 8.1944 №153 За прорыв обороны противника и освобождение г. Яссы

23. 8. 1944 №156 За освобождение г. Васлуй (Румыния)

24. 8. 1944 №160 За участие в боях при овобожд. Гор. Факшану и Румианул-Серет (Румыния)

27.8. 1944 №171 За участие в боях при освобождении г. Плоэшти

11. 10. 1944 № 192 За участие в боях при освобожд. г. Клуж (Трансильвания)

25. 10. 1944 № 206 За участие в боях при освобождении Трансильвании

30. 11. 1944 № За овладение г. Эгер (Венгрия)

3. 12. 1944 № 232 За овладение г. Мишкольц (Венгрия)

24. 1. 1945 № 249 За прорыв обороны и освобождение гг. Рожнево и Ислгово (Чехословакия)

24. 3. 1945 №306 За участие в боях  по разгрому танковой группы немцев Юго-Запад. Будапешта

30. 3. 1945 № 320 За участие в боях при прорыве обороны немцев и освобождение г. Залаэгерсег

31. 3. 1945 № 322 За овладение гг. Вашвар, Керменд и Сентготард (Австрия)

Печать.

Госпиталь легко                                                                        Командир части

 

Раненных №1823                                                                 Майор м/с            Дубянская